Školní vzdělávací program Mateřské školy Lenešice s názvem Školka hrou

Dlouhodobý projekt, jednotný pro celou školu.

Je rozpracován do 4 integrovaných bloků, každý blok trvá tři měsíce - podzim, zima, jaro, léto. Každý blok obsahuje tematické zaměření, vzdělávací záměr, dílčí vzdělávací cíle, konkretizované očekávané výstupy a vzdělávací nabídku. Zpracování tematického zaměření v jednotlivých třídách včetně vzdělávací nabídky záleží na kreativitě, tvořivosti a nápaditosti učitelek. Vzdělávací nabídka je mnohostranně pestrá a široká, respektuje podmínky naší mateřské školy. Zaměření bloků zachovává principy činnostního učení, jejich věcný obsah je pro děti srozumitelný a prakticky využitelný. Učitelky nesvazuje a neomezuje v tvořivé práci, počítá s uplatňováním evaluačních postupů a využíváním jejich výsledků.

Učitelky mateřské školy vedou vzdělávání tak, aby se děti cítily v pohodě po stránce fyzické i psychické.

Každá třída zpracovává svůj vlastní třídní vzdělávací program se zohledněním věku a složení dětí ve třídě a podmínkách či momentální situaci v mateřské škole.

V průběhu roku jsou do vzdělávacího programu zařazovány doplňkové vzdělávací aktivity a dílčí vzdělávací projekty či programy a dle potřeb jsou pak zařazovány do plánu v rámci tříd,  nebo mohou sdružovat děti z obou tříd.

 

1. integrovaný blok: PODZIM

Tematické zaměření: ZÁŘÍ

 • jména dětí, značky, pravidla soužití, kamarádské vztahy, emoce,
 • bezpečně v MŠ, venku, hygienické návyky, stolování, ochrana zdraví,
 • organizace a režim dne v MŠ, doma, orientace v čase, prostoru, roční období, počasí

 

Tematické zaměření: ŘÍJEN

 • ovoce, zelenina, stromy, význam pro zdraví, pracovní nástroje, příprava pokrmů,
 • stromy, plody, keře, lesní zvířata, ochrana životního prostředí, polní plodiny,
 • zemědělská technika, stroje, podzimní polní práce, vítr, déšť, pouštění draků,
 • příroda v lese, chování člověka v přírodě, ochrana před klíštětem, třídění odpadu

 

Tematické zaměření: LISTOPAD

 • podzimní příroda, hry s dýněmi, kaštany, barevnost přírody, znaky podzimu, počasí, barvy a tvary listů, barevnost přírody,
 • části těla, orgány a jejich funkce, smysly, péče o zdraví,
 • oblékání, co zdraví škodí a prospívá, u lékaře, u zubaře, zvyky a tradice adventu

 

2. integrovaný blok: ZIMA

Tematické zaměření: PROSINEC

 • Mikuláš a čert, Vánoce, tradice, zvyky ve vánočním čase,
 • zdraví a bezpečné chování,
 • suroviny k přípravě pokrmů, pohádky

 

Tematické zaměření: LEDEN

 • tradice a zvyky „Tři králové“, znaky zimy, počasí, vlastnosti sněhu, ledu, rampouchy,
 • oblékání, zvířata a ptáci v zimě, zimní sporty a hry, bezpečnost a ochrana zdraví,
 • hudba a hudební nástroje

 

Tematické zaměření: ÚNOR

 • povolání a řemesla, pracovní nástroje, z čeho, se co vyrábí, vlastnosti materiálů, úloha strojů a přístrojů v životě, informační technologie, exkurze,
 • záchranný systém, úloha složek IZS v životě lidí, nouzová tel. čísla, záchranná vozidla a technika,
 • reflexní oblečení, exkurze, besedy s hasiči, záchranná služba, policie, život ve městě, vesnici

 

3. integrovaný blok: JARO

Tematické zaměření: BŘEZEN

 • znaky jara, probouzející se příroda, počasí, oblečení, první jarní květiny, ptáci, zvířata a jejich mláďata,
 • zvuky v přírodě, živá i neživá příroda,
 • koloběh vody, důležitost vody pro život, vodní zvířata,
 • podmínky pro růst rostlin, objevování, experimentování, pokusy, pěstitelské práce na poli, zahradě

 

Tematické zaměření: DUBEN

 • Velikonoce, tradice a zvyky, pranostiky, lidová říkadla, výzdoba,
 • dopravní výchova, BESIP, vybavení kola, zápis do ZŠ-hry se slovy a písmenky,
 • čarodějnice, pohádkové postavy, strašidla, tradice a zvyky, pranostiky, slet čarodějnic

 

Tematické záměření: KVĚTEN

 • vztahy mezi členy rodiny, úloha jednotlivých členů rodiny, vzájemné soužití, co dělají máma s tátou, děti, ochrana osobního soukromí,
 • slavnosti v MŠ, oblékání,
 • květiny zahradní, polní, léčivé, okrasné, barvy květů, stromů, keřů,
 • plody, podmínky pro růst rostlin , hmyz létající, lezoucí, význam včel,
 • práce s informacemi, naučnou literaturou

 

4. integrovaný blok: LÉTO

Tematické záměření: ČERVEN

 • svátek dětí, všude žijí lidé, rozdíly v jejich životě, kultuře, barvě pleti, řeči,
 • světadíly, oceány, vlajky, globusy, atlas světa, rasová tolerance, solidarita,
 • naši sousedé, státní symboly, města, hory, řeky, hrady, zámky, výlety, turistika, naučná literatura, informační technologie,
 • letní příroda, počasí, oblečení, cizokrajná zvířata

 

Tematické zaměření: ČERVENEC, SRPEN

 • letní hry a sporty, otužování vodou, sluncem, hry s pískem a vodou,
 • sportovní a pohybové aktivity na školní zahradě - zahradní průlezky,
 • výtvarné a pracovní činnosti v přírodě, jízda na dětských dopravních prostředcích

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Základní informace · Školní vzdělávací program · Školní řád · Organizace vzdělávání
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...