Informace pro rodiče

 


 

Oznámení rozhodnutí

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lenešice, příspěvkové organizaci ve školním roce 2021/2022.

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/Školský zákon/, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lenešice, příspěvkové organizaci.

 

Seznam uchazečů                       Výsledek řízení

 

 18/2020                                       přijat/a                 

 19/2020                                       přijat/a

 20/2020                                       přijat/a

 12/2020                                       přijat/a              

   8/2021                                       přijat/a                

   4/2021                                       přijat/a

 10/2021                                       přijat/a

   5/2021                                       přijat/a

   9/2021                                       přijat/a

 11/2021                                       přijat/a            

   2/2021                                       přijat/a

   3/2021                                       přijat/a

 12/2021                                       přijat/a

   6/2021                                       přijat/a

   7/2021                                       přijat/a

 

 

 

Lenešice, 27.5.2021                                                     Jana Kolaříková

                                                                      ředitelka mateřské školy Lenešice

 

 

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů se v průběhu měsíce června 2021 dostaví do Mateřské školy Lenešice/denně mezi 10.00 až 12.00 hodinou, nebo po telefonické dohodě v jiném čase/ k převzetí Rozhodnutí a projednání nástupu do mateřské školy ve školním roce 2021/2022.


 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021

S účinností od 10.5.2021 budou otevřeny mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 

 Vstup do mateřské školy pro ostatní osoby pouze v respirátoru.

 


 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od 12.7. do 13.8.2021

(5 týdnů z důvodu plánované rekonstrukce kotelny, malování a úklidu celého objektu).

 


 

Organizace vzdělávání a hygienická pravidla v Mateřské škole Lenešice s platností od 1.9.2020 stanovené ředitelkou MŠ

 

Pro zákonné zástupce dětí:

- desinfekce rukou ještě před zazvoněním a uchopením kliky vstupních dveří

- vstup do šatny a chodbičky s informacemi pouze s rouškou

- zákaz pohybu v ostatních prostorách mateřské školy

- nedávat dětem do mateřské školy hračky, plyšáky

- zákaz odběru stravy do jídlonosičů první den nepřítomnosti při onemocnění dítěte (budeme   

  dodatečně omlouvat!)

- hlásit ředitelce MŠ změny telefonních čísel, e-mailové adresy

- neúčast zákonných zástupců na vnitřních akcích pořádaných mateřskou školou (dílničky,    

  Mikulášská, karneval, besídky .... - do odvolání

- komunikace zákonných zástupců s pracovnicemi mateřské školy s rouškou, případně přes

  ochrannou přepážkou (platby stravného, úplaty za vzdělávání)

- zákonní zástupci dětí i děti s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do mateřské  

  školy

 


 

 Informace pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2020


Školní e-mail pro komunikaci s rodiči a dětmi v případě distančního vzdělávání

( vzdělávání na dálku v případě uzavření Mateřské školy Lenešice z důvodu karantény - Covid 19)

 

e-mail: predskolacilenesice@centrum.cz 


 

 

  Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 

 do třídy : účelné, pohodlné oblečení ( tepláčky, elasťáčky, sukýnky - pokud možno                  bez  zapínání, bez kšand)

                přezůvky do třídy ( ne pantofle z bezpečnostních důvodů)

                pyžámko nebo košilka ( pouze Zvídálkové)

                vlastní polštářek + plyšáka do postýlky

                na značku do šatny náhradní prádlo a oblečení pro případ ,,nehody"

                papírové kapesníky, popřípadě vlhčené ubrousky

 

na pobyt venku : tepláčky ( z hygienických důvodů jiné než do třídy)

                          boty na písek, jízdu na dopravních prostředcích

                          pokrývka hlavy proti slunci

 

Vše řádně označené a podepsané

 


 

Konzultační hodiny s ředitelkou MŠ každou středu od 13.00 do 13.30 hodin. ( nebo na telefonním čísle 415 679 422 možno dohodnout jiný termín)

 


 

Vyzvedávání dětí z MŠ


děti odcházející po obědě - od 12.00 do 12.30 hodin

děti odcházející v odpoledních hodinách - od 14.30 do 16.30 hodin

 


 

Taneční a pohybový kroužek


Vedení kroužku - Anna Benešová

Termín konání - celoročně lichý týden  ÚT+ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Kroužek flétniček 

 

Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - každé liché pondělí od 14.30 - 15.15 hodin + dle možnosti v průběhu celého týdne ( flétny nechávat v MŠ - brát si je jen na víkend domů)

 


 

Výtvarný kroužek


Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - sudý týden ÚT + ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Angličtina


Vedení kroužku - Kristýna Procházková

Termín konání - každou středu

od 14.30 do 15.15 hodin

 


 

Prosíme rodiče, aby doržovali příchod dětí do třídy v mateřské škole nejpozději do 8.30 hodin.

Pozdější příchody dětí s rodiči narušují povinné vzdělávání předškoláků. 

 

Děkujeme

 

 


 

► Soubory ke stažení

zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...