Informace pro rodiče

 

 

 


 

 

Organizace vzdělávání a hygienická pravidla v Mateřské škole Lenešice s platností od 1.9.2021 stanovené ředitelkou MŠ

 

Pro zákonné zástupce dětí:

- desinfekce rukou ještě před zazvoněním a uchopením kliky vstupních dveří

- vstup do šatny a chodbičky s informacemi pouze s ochrannou dýchacích cest

- zákaz pohybu v ostatních prostorách mateřské školy

- nedávat dětem do mateřské školy hračky, plyšáky

- hlásit ředitelce MŠ změny telefonních čísel, e-mailové adresy

- neúčast zákonných zástupců na vnitřních akcích pořádaných mateřskou školou (dílničky,    

  Mikulášská, karneval, besídky .... - do odvolání

- komunikace zákonných zástupců s pracovnicemi mateřské školy s ochrannou dýchacích cest, případně přes

  ochrannou přepážkou (platby stravného, úplaty za vzdělávání)

- zákonní zástupci dětí i děti s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do mateřské  

  školy

 


Společný úkol dětí+rodičů ve školním roce 2021/2022 s názvem „Z pohádky do pohádky"

 

Říjen 2021                       „Na másle jsem pěkně zpíval,
                                          děda vedle hlady zíval".
                                          A když si mě usmažili,
                                          na okně mě vychladili."

 

Listopad 2021                „Brzy bude šero v lese,
                                          Mařenka se strachy třese.
                                          Jejich táta není tady,
                                          Jeníček však ví si rady".

 

Prosinec 2021                „Od pondělka do neděle,
                                          vaří, pere, lůžka stele.
                                          Umouněná od popela,
                                          podle toho jméno měla."

 

Leden 2022                     „Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi,
                                           kdo je v zemi zdejší,
                                           kdo je nejkrásnější?"

 

Únor 2022                        „Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet,
                                           a dost možná ještě dál,
                                           je rybníček Brčálníček
                                           a v něm žije skřítek neposeda."

 

Březen 2022                   „Máš babičko velké oči,
                                          takové jsi neměla.
                                          To abych tě má děvenko,
                                          mnohem lépe viděla."

 

Duben 2022                    „Máme doma housličky a pěkný bubínek,
                                          jsou tam čtyři lištičky a náš ............"

 

Květen 2022                     „ Za hory, za doly, mé zlaté parohy,
                                           Kde se pasou?
                                           ................ Jeskyňky pryč nesou !

 

Uhádli jste pohádky?
V daném měsíci si pohádku společně přečtěte.
Poté použijte jakýkoliv materiál, výtvarné či pracovní techniky a vytvořte, co se vám v pohádce nejvíce líbilo.

Všichni ostatní ve školce /děti i dospělí/ by měli poznat, o jakou pohádku jde.

 

 

 


 

 

 Informace pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou od 1.9.2021


Školní e-mail pro komunikaci s rodiči a dětmi v případě distančního vzdělávání

( vzdělávání na dálku v případě uzavření Mateřské školy Lenešice z důvodu karantény - Covid 19)

 

e-mail: predskolacilenesice@centrum.cz 


 

 

  Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 

 do třídy : účelné, pohodlné oblečení ( tepláčky, elasťáčky, sukýnky - pokud možno  bez  zapínání, bez kšand)

                přezůvky do třídy ( ne pantofle z bezpečnostních důvodů)

                pyžámko nebo košilka ( pouze Zvídálkové)

                vlastní polštářek 

                na značku do šatny náhradní prádlo a oblečení pro případ ,,nehody"

                papírové kapesníky, popřípadě vlhčené ubrousky

 

na pobyt venku : tepláčky ( z hygienických důvodů jiné než do třídy)

                          boty na písek, jízdu na dopravních prostředcích

                          pokrývka hlavy proti slunci

 

Vše řádně označené a podepsané

 


 

Konzultační hodiny s ředitelkou MŠ každou středu od 13.00 do 13.30 hodin. ( nebo na telefonním čísle 415 679 422 možno dohodnout jiný termín)

 


 

Vyzvedávání dětí z MŠ


děti odcházející po obědě - od 12.00 do 12.30 hodin

děti odcházející v odpoledních hodinách - od 14.30 do 16.30 hodin

 


 Všechny níže uvedené kroužky budou začínat od října 2021

Taneční a pohybový kroužek


Vedení kroužku - Kristýna Procházková

Termín konání - celoročně ÚT+ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Kroužek flétniček 

 

Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - každé pondělí od 14.30 - 15.15 hodin + dle možnosti v průběhu celého týdne ( flétny nechávat v MŠ - brát si je jen na víkend domů)

 


 

Výtvarný kroužek


Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - ÚT + ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Angličtina


Vedení kroužku - Kristýna Procházková

Termín konání - každou středu

od 14.30 do 15.15 hodin

 


 

Prosíme rodiče, aby doržovali příchod dětí do třídy v mateřské škole nejpozději do 8.30 hodin.

Pozdější příchody dětí s rodiči narušují povinné vzdělávání předškoláků. 

 

Děkujeme

 

 


 

► Soubory ke stažení

zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...