Organizace předškolního vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

V případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, postupuje ředitelka při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle stanovených kritérií.

Děti nastupují do mateřské školy od 1. září téhož kalendářního roku, kdy probíhá zápis.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zák. zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd:

1.třída: Zvídálkové - 25 dětí ve věku od 2,5 do 4,5 let

2.třída: Kulíškové - 28 dětí ve věku od 4,5 do 7 let

Kapacita školy je 53 míst.

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle ŠVP PV, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s názvem „Školka hrou“.

Mateřská škola Lenešice poskytuje dětem kromě ŠVP PV doplňující program – kroužek výtvarně pracovní a kroužek pohybově taneční, kroužek flétniček, angličtina, plavecký výcvik.

Provoz mateřské školy je od pondělí do pátku od 6:00 do 16:30 hod.

V době letních prázdnin je provoz přerušen na 4 týdny po dohodě se zřizovatelem a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Organizace dne ve třídě Zvídálků na MŠ Lenešice

Učitelky:

J.Kolaříková, ředitelka MŠ

D. Ledvinová, učitelka MŠ

Třída dětí ve věku 2,5 – 4,5 let

Počet dětí na třídě : 25

 

6.00 - 8.30
 • ranní hry
 • pohybové aktivity
 • jazykové chvilky
 • hudební chvilky
 • smyslové hry
 • individuální práce s dětmi
 • spontánní a řízené činnosti
 • výtvarné a pracovní činnosti
8.30 - 8.45
 • hygiena, přesnídávka
8.45 - 9.30
 • postupné dokončení činností
 • společné, skupinové či individuální činnost nabízené a řízené učitelkou
 • vzdělávací programy
 • společné hodnocení denních her a činností
9.30 - 11.30
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00
 • hygiena, oběd
12.00 - 14.00
 • hygiena, odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudba
14.00 - 16.30
 • hygiena, převlékání, odpolední svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí
 • doplňkové vzdělávací aktivity-kroužky
 • pobyt venku (při vhodném počasí)

 

 

 

Organizace dne ve třídě Kulíšků na MŠ Lenešice

Učitelky:

A. Benešová, učitelka MŠ

J. Damašková, učitelka MŠ

K. Procházková, učitelka MŠ

Třída dětí ve věku 4,5 – 7 let

Počet dětí na třídě: 28

 

6.00 - 8.45
 • ranní hry
 • pohybové aktivity
 • jazykové chvilky
 • hudební chvilky
 • smyslové hry
 • individuální práce s dětmi
 • spontánní a řízené činnosti
 • výtvarné a pracovní činnosti
8.45 - 9.00
 • hygiena, přesnídávka
9.00 - 9.45
 • postupné dokončení činností
 • společné, skupinové či individuální činnost nabízené a řízené učitelkou
 • vzdělávací programy
 • společné hodnocení denních her a činností
9.45 - 11.45
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 - 12.15
 • hygiena, oběd
12.15 - 14.00
 • hygiena, odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudba
 • vzdělávací činnosti pro náhradní odpočinkové aktivity a pro děti s individuálním vzdělávacím plánem
14.00 - 16.30
 • hygiena, odpolední svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí
 • doplňkové vzdělávací aktivity-kroužky
 • pobyt venku (při vhodném počasí)

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Základní informace · Školní vzdělávací program · Školní řád · Organizace vzdělávání
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...