Kontakt

telefon:
415 679 422

e-mail:
ms.lenesice@centrum.cz

Datová schránka:

ui66iv

adresa:
Mateřská škola Lenešice, příspěvková organizace

Knížete Václava 534

439 23  Lenešice

provozní doba:
pondělí až pátek
od 6:00 do 16:30 hod.

IČ:
72741457

 

Informace pro rodiče

 

 


 Pasování budoucích prvňáčků

(Jen pro rodiče předškoláků)

Na školní zahradě mateřské školy v úterý 16.6.2020 od 16.00 hodin.

(děkujeme za fotečky, " Tablo" bude ve vývěsce u Jednoty a na OÚ Lenešice)


Oznámení rozhodnutí

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lenešice, příspěvkové organizaci ve školním roce 2020/2021.

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/Školský zákon/, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lenešice, příspěvkové organizaci.

 

Seznam uchazečů                       Výsledek řízení

 

 21/2020                                       přijat/a                 

 16/2020                                       přijat/a

   8/2020                                       přijat/a

 15/2020                                       přijat/a              

 17/2020                                       přijat/a                

   7/2020                                       přijat/a

 10/2020                                       přijat/a

   1/2020                                       přijat/a

 11/2020                                       přijat/a

   6/2020                                       přijat/a            

   3/2020                                       přijat/a

   9/2020                                       přijat/a

   2/2020                                       přijat/a

 

 

 

Lenešice, 29.5.2020                                                            Jana Kolaříková

                                                                                     Ředitelka mateřské školy

 

 

Zákonní zástupci přijatých uchazečů se v průběhu měsíce června 2020 dostaví do Mateřské školy Lenešice/denně mezi 10.00 až 12.00 hodinou, nebo po telefonické dohodě v jiném čase/ k převzetí Rozhodnutí a projednání nástupu do mateřské školy ve školním roce 2020/2021.

 


 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin od 13.7. do 9.8.2020 (4 týdny)

 


 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin(dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některých z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 


 

  

Milé děti zdravíme vás,povíme vám něco o nás.
Moc se na vás těšíme, školku pro vás chystáme.
Hračky na vás čekají,až si s vámi pohrají.
 
Podívejte se do fotogalerie na fotečky z naší školičky!
 
Vaše paní učitelky.

 


 

  Co potřebuje Vaše dítě do mateřské školy:

 

 do třídy : účelné, pohodlné oblečení ( tepláčky, elasťáčky, sukýnky - pokud možno                  bez  zapínání, bez kšand)

                přezůvky do třídy ( ne pantofle z bezpečnostních důvodů)

                pyžámko nebo košilka ( pouze Zvídálkové)

                vlastní polštářek + plyšáka do postýlky

                na značku do šatny náhradní prádlo a oblečení pro případ ,,nehody"

                papírové kapesníky, popřípadě vlhčené ubrousky

 

na pobyt venku : tepláčky ( z hygienických důvodů jiné než do třídy)

                          boty na písek, jízdu na dopravních prostředcích

                          pokrývka hlavy proti slunci

 

Vše řádně označené a podepsané

 


 

Konzultační hodiny s ředitelkou MŠ každou středu od 13.00 do 13.30 hodin. ( nebo na telefonním čísle 415 679 422 možno dohodnout jiný termín)

 


 

Vyzvedávání dětí z MŠ


děti odcházející po obědě - od 12.00 do 12.30 hodin

děti odcházející v odpoledních hodinách - od 14.30 do 16.30 hodin

 


 

Taneční a pohybový kroužek


Vedení kroužku - Anna Benešová

Termín konání - celoročně lichý týden  ÚT+ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Kroužek flétniček 

 

Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - každé liché pondělí od 14.30 - 15.15 hodin + dle možnosti v průběhu celého týdne ( flétny nechávat v MŠ - brát si je jen na víkend domů)

 


 

Výtvarný kroužek


Vedení kroužku - Jana Damašková

Termín konání - sudý týden ÚT + ČT od 14.30 -15.15 hodin

 


 

Angličtina


Vedení kroužku - Kristýna Procházková

Termín konání - každou středu

od 14.30 do 15.15 hodin

 

 


 

Prosíme rodiče, aby doržovali příchod dětí do třídy v mateřské škole nejpozději do 8.30 hodin.

Pozdější příchody dětí s rodiči narušují povinné vzdělávání předškoláků. 

 

Děkujeme